Zestawienie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH

USTALONE PRZEZ DYREKTORA

GIMNAZJUM NR 1 IM. BPA I. KRASICKIEGO
W RADYMNIE

W ROKU SZK. 2017/2018

 

Lp.

Data dnia wolnego

ustalonego przez dyrektora

Dzień tygodnia

Uwagi

1.

18, 19, 20
kwietnia 2018 r.

Środa, czwartek, piątek

Dla uczniów klas II

2.

2 maja 2018 r.

środa

Dla wszystkich uczniów

3.

4 maja 2018 r.

piątek

Dla wszystkich uczniów

4.

1 czerwca 2018 r.

piątek

Dla wszystkich uczniów

5.

2 dni

 

Rekolekcje, SMAP. Daty zostaną podane po ustaleniu dokładnych terminów.