Zestawienie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

DODATKOWE DNI WOLNE

OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZYCH

USTALONE PRZEZ DYREKTORA

GIMNAZJUM NR 1 IM. BPA I. KRASICKIEGO W RADYMNIE

W ROKU SZK. 2016/2017

 

Lp.

Data dnia wolnego

ustalonego przez dyrektora

Dzień tygodnia

Uwagi

1.

31 października 2016 r.

poniedziałek

Dla wszystkich uczniów

2.

22 grudnia 2016 r.

czwartek

Dla wszystkich uczniów

3.

1 dzień przeznaczony na rekolekcje szkolne

Termin podany według harmonogramu parafii

Dla wszystkich uczniów

4.

19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

środa, czwartek, piątek

Dla uczniów klasy I i II

5.

2 maja 2017 r.

wtorek

Dla wszystkich uczniów 

6.

16 czerwca 2017 r.

piątek

Dla wszystkich uczniów